CARBONEX Sp. z o.o.  

"CARBONEX" Sp. z o.o. ul. Budowlana 19 41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax +48 32 203 08 19; tel. serwis: +48 506 158 271; +48 501 894 247
e-mail:biuro@carbonex.com.pl NIP 6340128392, REGON 008133278
Sąd Rejonowy K-ce Wschód Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000089176.
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł. Całkowicie wpłacony.

DOCUMENTS


ECHO
DTR ECHO-P
DTR ECHO-P DTR-21P/2004
DTR ECHO-P DTR-28P/2009
DTR ECHO-P DTR-28P/2009 (01.2010)
DTR ECHO-P DTR-28P/2009 (03.2011)
DTR ECHO-P DTR-28P/2010/CD

DTR ECHO-S DTR-21S/2004
DTR ECHO-S DTR-21S/2004/1
DTR ECHO-S DTR-28S/2009 (02.2009)
DTR ECHO-S DTR-28S/2009 (03.2011)

DTR ECHO/ASi

DTR ECHO-SM DTR-28SM/2013

DTR ECHO-FG DTR-28FG/2009 (02.2011)
DTR ECHO-FG DTR-28FG/2009 (05.2014)

DTR ECHO-PG DTR-28PG/2012 (04.2013)

DTR ECHO-P_(04.2009)
DTR ECHO-P AB_CD
DTR ECHO-FG
DTR ECHO-FG-K
DTR ECHO-PG

DTR ECHO-P
DTR ECHO-S
DTR ECHO-FG
DTR ECHO-PG

HEROLD 2, HEROLD-3, SOG1
DTR HEROLD 2
DTR HEROLD-3
SOG1

RADIAX-2A
RADIAX-R2A (FAMUR)
RADIAX-R2A (ZZM)

RADIAX-3
RADIAX-3KUF
RADIAX-3KPF
RADIAX-3KUF
RADIAX-3KPF

ITI-2
ITI-2

ZKI
ZKI GE-25/08 (05_2008)
ZKI GE-48/13 (10_2013)