CARBONEX Sp. z o.o.  

"CARBONEX" Sp. z o.o. ul. Budowlana 19 41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax +48 32 203 08 19; tel. serwis: +48 506 158 271; +48 501 894 247
e-mail:biuro@carbonex.com.pl NIP 6340128392, REGON 008133278
Sąd Rejonowy K-ce Wschód Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000089176.
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł. Całkowicie wpłacony.

CONTACT

CARBONEX Sp. z o.o.

ul. Budowlana 19,
41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax +48 32 203 08 19;
tel. serwis: +48 506 158 271; +48 501 894 247

e-mail: biuro@carbonex.com.pl
web: www.carbonex.com.pl

ACCESS MAP