CARBONEX Sp. z o.o.  

"CARBONEX" Sp. z o.o. ul. Budowlana 19 41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax +48 32 203 08 19; tel. serwis: +48 506 158 271; +48 501 894 247
e-mail:biuro@carbonex.com.pl NIP 6340128392, REGON 008133278
Sąd Rejonowy K-ce Wschód Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000089176.
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł. Całkowicie wpłacony.

HEROLD 2

Sygnalizator akustyczny typu HEROLD 2 stanowi wyposażenie maszyn górniczych, jest przeznaczony do nadawania akustycznych sygnałów ostrzegawczych poprzedzających uruchomienie maszyny oraz umownych sygnałów porozumiewawczych. Sygnały ostrzegawcze i porozumiewawcze są zgodne z normą PN-G-47050. Konstrukcja sygnalizatora jest zgodna z normami serii EN 500xx i przystosowana do wmontowania w obudowę ognioszczelną. Sygnalizator posiada autonomiczne, iskrobezpieczne źródło zasilania, które doładowywane jest w czasie pracy maszyny górniczej.