CARBONEX Sp. z o.o.  

"CARBONEX" Sp. z o.o. ul. Budowlana 19 41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax +48 32 203 08 19; tel. serwis: +48 506 158 271; +48 501 894 247
e-mail:biuro@carbonex.com.pl NIP 6340128392, REGON 008133278
Sąd Rejonowy K-ce Wschód Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000089176.
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł. Całkowicie wpłacony.

RADIOSTEROWNIKI

Radiosterownik RADIAX przeznaczony jest do zdalnego radiowego sterowania maszynami górniczymi
a zwłaszcza kombajnami węglowymi przez maksymalnie dwóch operatorów jednocześnie. Możliwe jest również sterowanie tylko jednym nadajnikiem. Konstrukcja radiosterownika umożliwia bezpieczną pracę w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Radiosterownik umożliwia odsunięcie obsługi maszyny na bezpieczną odległość, zmniejszając zagrożenie, jakie stanowi dla ludzi urabiająca maszyna, poprawia komfort i wydajność pracy. Dzięki różnym częstotliwościom pracy urządzeń możliwa jest bezpieczna praca na sąsiednich ścianach bez groźby ich wzajemnego zakłócania. Na życzenie klientów wykonywane są modyfikacje systemu dla konkretnego zastosowania.
Podstawowe wykonania systemu to:
- RADIAX-3-KPF dla sterowania kombajnami firmy FAMUR,
- RADIAX-3-KPZ dla sterowania kombajnami firmy KOPEX,
- RADIAX-3-KUF dla sterowania kombajnami firmy FAMUR wersja uproszczona,
- RADIAX-3-KUZ dla sterowania kombajnami firmy KOPEX wersja uproszczona,
- RADIAX-3-W dla sterowania kolejkami,
- RADIAX-S dla sterowania suwnicami.