CARBONEX Sp. z o.o.  

"CARBONEX" Sp. z o.o. ul. Budowlana 19 41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax +48 32 203 08 19; tel. serwis: +48 506 158 271; +48 501 894 247
e-mail:biuro@carbonex.com.pl NIP 6340128392, REGON 008133278
Sąd Rejonowy K-ce Wschód Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000089176.
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł. Całkowicie wpłacony.

ITI-2

Indykator teletechniczny iskrobezpieczny typu ITI-2 jest przeznaczony do kontroli sieci teletechnicznych i obwodów elektrycznych w kopalniach węgla kamiennego zagrożonych wybuchem metanu.
Indykator stanowi indywidualne wyposażenie telemontera i umożliwia następujące sprawdzenia:
- obecności napięcia stałego,
- obecności napięcia przemiennego,
- ciągłości obwodu,
- rezystancji izolacji.
Dzięki wykonaniu iskrobezpiecznemu (grupa I, kategoria M1), urządzenie może być eksploatowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.