CARBONEX Sp. z o.o.  

"CARBONEX" Sp. z o.o. ul. Budowlana 19 41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax +48 32 203 08 19; tel. serwis: +48 506 158 271; +48 501 894 247
e-mail:biuro@carbonex.com.pl NIP 6340128392, REGON 008133278
Sąd Rejonowy K-ce Wschód Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000089176.
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł. Całkowicie wpłacony.

RADIAX-3-KPZ

Radiosterownik RADIAX-3-KPZ przeznaczony jest do zdalnego radiowego sterowania kombajnem górniczym,
w wykonaniu pełnym, produkcji spółki KOPEX. Konstrukcja radiosterownika umożliwia bezpieczną pracę w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
W skład systemu wchodzi: osiem nadajników, odbiornik oraz ośmiostanowiskowa ładowarka nadajników.
Nadajniki zasilane są z wewnętrznej iskrobezpiecznej baterii akumulatorów. Odbiornik zasilany jest napięciem przemiennym 24VAC.