CARBONEX Sp. z o.o.  

"CARBONEX" Sp. z o.o. ul. Budowlana 19 41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax +48 32 203 08 19; tel. serwis: +48 506 158 271; +48 501 894 247
e-mail:biuro@carbonex.com.pl NIP 6340128392, REGON 008133278
Sąd Rejonowy K-ce Wschód Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000089176.
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł. Całkowicie wpłacony.

SYGNALIZACJA OSTRZEGAWCZA

Sygnalizatory akustyczne HEROLD i SOG stanowią wyposażenie maszyn górniczych i są przeznaczone do nadawania, akustycznych sygnałów ostrzegawczych poprzedzających uruchomienie maszyny, oraz umownych sygnałów porozumiewawczych. Sygnały ostrzegawcze i porozumiewawcze są zgodne z normą PN-G-47050.
Na życzenie klienta możemy zaimplementować dowolny inny rodzaj sygnału. Konstrukcje sygnalizatorów umożliwiają bezpieczną pracę w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
Podstawowe rodzaje sygnalizatorów to:
- Herold-3 wykonanie ognioszczelne dla systemów zgodnych z normami serii EN 60079,
- Herold 2 wykonanie ognioszczelne dla systemów zgodnych z normami serii EN 500xx,
- SOG1 wykonanie iskrobezpieczne dla systemów zgodnych z normami serii EN 60079.