CARBONEX Sp. z o.o.  

"CARBONEX" Sp. z o.o. ul. Budowlana 19 41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax +48 32 203 08 19; tel. serwis: +48 506 158 271; +48 501 894 247
e-mail:biuro@carbonex.com.pl NIP 6340128392, REGON 008133278
Sąd Rejonowy K-ce Wschód Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000089176.
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł. Całkowicie wpłacony.

O FIRMIE


Firma CARBONEX Sp. z o.o. została założona w roku 1989. Głównym obszarem naszej działalności jest projektowanie i produkcja urządzeń łączności i sterowania.

Nasze główne produkty to:
  •  System łączności i sygnalizacji szybowej ECHO,
  •  Radiosterownik RADIAX,
  •  Akustyczny sygnalizator ostrzegawczy HEROLD.

Nasze wyroby cieszą się dobrą opinią wśród użytkowników i są powszechnie znane. Użytkownicy naszych wyrobów zadowoleni są również ze świadczonych przez nas usług serwisowych. Głównym odbiorcą naszych wyrobów jest przemysł wydobywczy w kraju i za granicą. Urządzenia nasze pracują m.in. w Rosji, Białorusi, Kazachstanie, Czechach, Francji, Portugalii, Ukrainie, Kolumbii, Iranie. Firma nasza zatrudnia pracowników
o wysokich kwalifikacjach zawodowych i dużym doświadczeniu w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń górniczych.
W 2007 roku firma wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001 certyfikat numer QS/15/V/19. Firma posiada również powiadomienie o zapewnieniu jakości Nr GIG21ATEXQ050 dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem według Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX).