CARBONEX Sp. z o.o.  

"CARBONEX" Sp. z o.o. ul. Budowlana 19 41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax +48 32 203 08 19; tel. serwis: +48 506 158 271; +48 501 894 247
e-mail:biuro@carbonex.com.pl NIP 6340128392, REGON 008133278
Sąd Rejonowy K-ce Wschód Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000089176.
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł. Całkowicie wpłacony.

ŁĄCZNOŚĆ SZYBOWA

Od początku działalności firma zajmuje się projektowaniem i produkcją systemów przeznaczonych do komunikacji w szybach kopalnianych. Łączność ta jest realizowana poprzez wykorzystanie lin jako nośnika fali nośnej. W wyniku 25 lat doświadczenia na tym polu możemy zaoferować Państwu system łączności szybowej ECHO, który wywodzi się z takich systemów jak: telefon szybowy TS, czy urządzenia sygnalizacyjne HERMES i MERKURY. Urządzenie bezprzewodowej łączności szybowej ECHO jest przeznaczone do porozumiewania się w szybach kopalnianych pomiędzy załogą znajdującą się w ruchomym naczyniu a maszynistą wyciągowym. System ten posiada kilka wykonań i można go wykorzystywać zarówno w szybach już użytkowanych jak i podczas głębienia lub pogłębiania otworów szybowych.
Podstawowe wykonania systemu to:
- ECHO-S przeznaczone do zdalnego sterowania maszyną z naczynia,
- ECHO-P przeznaczone do przesyłania sygnałów porozumiewawczych
                   z naczynia,
- ECHO-FG przeznaczone do pracy w kuble w szybie głębionym,
- ECHO-PG przeznaczone do pracy na pomostach w szybach głębionych.

Na życzenie klientów wykonywane są modyfikacje systemu dla konkretnego zastosowania. Dzięki wykonaniu iskrobezpiecznemu (grupa I, kategoria M1), urządzenie może pracować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.