CARBONEX Sp. z o.o.  

"CARBONEX" Sp. z o.o. ul. Budowlana 19 41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax +48 32 203 08 19; tel. serwis: +48 506 158 271; +48 501 894 247
e-mail:biuro@carbonex.com.pl NIP 6340128392, REGON 008133278
Sąd Rejonowy K-ce Wschód Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000089176.
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł. Całkowicie wpłacony.

ECHO-FG

Urządzenie bezprzewodowej łączności szybowej ECHO-FG jest przeznaczone głównie do porozumiewania się w szybach głębionych pomiędzy załogą znajdującą się w ruchomym naczyniu szybowym (kuble) a maszynistą wyciągowym oraz do nadawania sygnałów porozumiewawczych i kontroli przylegania sań prowadniczych z naczynia szybowego. System przeznaczony jest głównie do zastosowania w czasie rewizji, jazdy osobistej oraz prac remontowych i konserwacyjnych w szybie.

Urządzenie posiada następujące własności funkcjonalne:
- dwustronna dupleksowa łączność foniczna,
- przesyłanie sygnałów porozumiewawczych i kontrolnych z naczynia do maszyny,
- przesyłanie sygnałów informacyjnych z maszyny do naczynia.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (wykonanie iskrobezpieczne dla grupy I, kategorii M1). Zasada działania urządzenia, wykorzystującego zjawisko indukcji elektromagnetycznej, jest oparta na wykorzystaniu pętli z lin jako nośnika fal elektromagnetycznych. Jako nośnik mogą zostać wykorzystane: liny nośne i wyrównawcze, liny prowadnicze i ziemia, dodatkowa lina rozciągnięta w szybie i ziemia. W przypadku, kiedy pogłębianie szybu odbywa się nie z powierzchni tylko z poziomu wydobywczego, konieczne jest zastosowanie systemu ECHO-FGi, który różni się od rozwiązania klasycznego zastosowaniem aparatu stacyjnego w wykonaniu iskrobezpiecznym.