CARBONEX Sp. z o.o.  

"CARBONEX" Sp. z o.o. ul. Budowlana 19 41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax +48 32 203 08 19; tel. serwis: +48 506 158 271; +48 501 894 247
e-mail:biuro@carbonex.com.pl NIP 6340128392, REGON 008133278
Sąd Rejonowy K-ce Wschód Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000089176.
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł. Całkowicie wpłacony.

ECHO-P

Urządzenie bezprzewodowej łączności szybowej ECHO-P jest przeznaczone do porozumiewania się w szybach kopalnianych pomiędzy załogą znajdującą się w ruchomym naczyniu szybowym a maszynistą wyciągowym oraz do nadawania sygnałów porozumiewawczych z naczynia szybowego.
System przeznaczony jest głównie do zastosowania w czasie rewizji, jazdy osobistej oraz prac remontowych i konserwacyjnych w szybie.

Urządzenie posiada następujące własności funkcjonalne:
- dwustronna dupleksowa łączność foniczna,
- przesyłanie sygnałów porozumiewawczych z naczynia do maszyny,
- przesyłanie sygnałów informacyjnych z maszyny do naczynia.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (wykonanie iskrobezpieczne dla grupy I, kategorii M1). Zasada działania urządzenia, wykorzystującego zjawisko indukcji elektromagnetycznej, jest oparta na wykorzystaniu lin jako nośnika fal elektromagnetycznych. Jako nośnik mogą zostać wykorzystane: liny nośne i wyrównawcze, liny prowadnicze, lub dodatkowa lina rozciągnięta w szybie.