CARBONEX Sp. z o.o.  

"CARBONEX" Sp. z o.o. ul. Budowlana 19 41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax +48 32 203 08 19; tel. serwis: +48 506 158 271; +48 501 894 247
e-mail:biuro@carbonex.com.pl NIP 6340128392, REGON 008133278
Sąd Rejonowy K-ce Wschód Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000089176.
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł. Całkowicie wpłacony.

ZKI

Zespół kontroli impulsów typu ZKI, jako wyodrębniony zespół urządzenia sygnalizacji szybowej, jest przeznaczony do kontroli jednouderzeniowych sygnałów wykonawczych nadawanych linką sygnałową w czasie rewizji szybu. Zadaniem zespołu jest wypracowanie sygnału umożliwiającego odblokowanie maszyny wyciągowej po odebraniu dwóch lub trzech uderzeń dzwonu, na czas 6 sekund. Zespół przeznaczony jest głównie dla tych kopalń, które posiadają zainstalowane urządzenie typu ECHO i umożliwia pracę w przypadku awarii w/w urządzenia.


Odmianą tego urządzenia jest zespół ZKI/i w wykonaniu iskrobezpiecznym, przeznaczony do instalacji w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

W obu urządzeniach możliwa jest implementacja innego algorytmu sterowania.